New

Sainik School , scholarship- नाम, सर्वनाम, विशेषण,क्रियापद

  पाचवी स्पर्धा परीक्षा

विषय :- मराठी

घटक :- शब्दांच्या जाती

 1. नाम :- वस्तूच्या अथवा व्यक्तीच्या नावास किंवा गुणधर्म दर्शविणाऱ्या शब्दाला 'नाम ' असे म्हणतात.   ( उदा. कुणाल , गाय , सीताफळ, वही, महाराष्ट्र)

 2. सर्वनाम :-  नामाऐवजी वापरलेल्या शब्दाला सर्वनाम म्हणतात. ( आम्ही, मी, तुम्ही, तू, तुला, तो, ती, त्याने )इ.

 3. विशेषण :- नामाबद्द्ल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण म्हणतात. ( गोड, कडू, हुशार, सुंदर इ.)

 4. क्रियापद :- वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद म्हणतात. (बोलतो, खेळतो, नांगरतो इ .)

Q1. मंगेश रोज सकाळी लवकर उठतो. ' या वाक्यातील नाम ओळखा.

Q2. सतीशला बाबांनी चार पुस्तके दिली. ' या वाक्यात नाम नसलेला शब्द शोधा.

Q3.धुम्रपान करणे आरोग्यास हानिकारक आहे .' या वाक्यातील नाम ओळखा.

Q4. खालील शब्दांच्या गटातील नाम ओळखा.

Q5.'माझ्या शिक्षकांचा मला अभिमान वाटतो.' या वाक्यातील नाम कोणते?

Q6. 'आज आम्ही फिरायला जाणार आहोत.' या वाक्यातील सर्वनाम ओळखा.
Q7. खालील पर्यायातील सर्वनाम नसलेला शब्द कोणता?

Q8. 'प्रार्थनेनंतर ती मुले वर्गात गेली.' या वाक्यातील सर्वनाम ओळखा.

Q9. 'किती सुंदर आहे ते फुल ! ' सर्वनाम ओळखा.

Q10. काल .......... आईबरोबर बाजारात गेले होते.(खालील पर्यायातून योग्य सर्वनाम निवडा.)

Q11. 'विहिरीतील पाणी गोड आहे.' या वाक्यातील विशेषण कोणते?

Q12. विशेषण असलेला पर्याय ओळखा.
Q13. 'सुमनचा चेहरा आकर्षक दिसत होता.' विशेषण ओळखा

Q14. सुजाता रोज शाळेत ......

Q15. दिलेल्या नामासाठी योग्य विशेषण निवडा. ' ......... पाऊस '

Q16. क्रियापद ओळखा.

Q17. ' घरासमोर प्रशस्त बाग आहे. ' विशेषण ओळखा

Q18. क्रिकेट हा माझा आवडता खेळ .........

Q19. गटात न बसणारा शब्द ओळखा.

Q20. क्रियापद ओळखा. ' विज्ञान प्रदर्शनात अमरने भाग घेतला.'

Post a Comment

26 Comments

 1. Aryan Prem Bharti

  ReplyDelete
 2. Aryan Prem Bharti

  ReplyDelete
 3. Aarti babaso nagaroje

  ReplyDelete
 4. Yash Appaso Limbikai

  ReplyDelete
 5. Yash Appaso Limbikai

  ReplyDelete
 6. Yash Appaso Limbikai

  ReplyDelete
 7. Yash Appaso Limbikai

  ReplyDelete
 8. Yash Appaso Limbikai

  ReplyDelete
 9. Yash Appaso Limbikai

  ReplyDelete
 10. Yash Appaso Limbikai

  ReplyDelete
 11. Yash Appaso Limbikai

  ReplyDelete
 12. Yash Appaso Limbikai

  ReplyDelete
 13. Aarti babaso nagaroje

  ReplyDelete
 14. Aarti babaso nagaroje

  ReplyDelete
 15. Aarti babaso nagaroje

  ReplyDelete
 16. Aarti babaso nagaroje

  ReplyDelete
 17. सोपा आहे पेपर
  Aarti babaso nagaroje

  ReplyDelete
 18. सोपा आहे पेपर

  ReplyDelete
 19. Aarti babaso nagaroje
  सोपा आहे पेपर

  ReplyDelete
 20. Aarti babaso nagaroje
  सोपा आहे पेपर

  ReplyDelete
 21. सोपा आहे

  ReplyDelete
 22. सोपा आहे

  ReplyDelete
 23. सोपा आहे

  ReplyDelete
 24. Sarthak kalantre

  ReplyDelete