New

Rayat Shikshan Sanstha North Region Result Format

Rayat Shikshan Sanstha North Region Result Format रयत शिक्षण संस्था उत्तर विभाग निकाल पत्रक
सदर डाऊनलोड फाईल Zip folder आहे.त्यामुळे मोबाईल फोन मध्ये ओपन होणार नाही. निकाल तयार करण्यासाठी फक्त Computer चा उपयोग करावा.
Sr.NO Details Items
1. इयत्ता 5 वी ते 8 वी Click here
2. इयत्ता 9 व 10 वी Click here

Rayat Shikshan Sanstha North Region Result Format

श्री.गांगर्डे आर.एस.
महात्मा गांधी विद्यालय, कर्जत
ता. कर्जत, जि. अहमदनगर
mb no. 9404695635

Post a Comment

0 Comments