New

My Vocabulary Day 18

My Vocabulary Day

My Vocabulary Day 18

अ.नं. इंग्रजी शब्द उच्चार मराठी अर्थ
1 Seed सीड बी
2 Tiny टायनी लहान
3 Grow up ग्रो अप मोठे व्हा
4 Sprouted स्प्राउटेड अंकुरलेले
5 Magic मॅजिक जादू
6 seed Planted सीड प्लांटेड बियाणे लावले
7 Peas पीस् वाटाणे
8 Figs फिग्स अंजीर
9 Whisper विस्पर कुजबुजणे
10 Cabbage कॅबेज कोबी
11 Crunchy क्रंची कुरकुरीत
12 Carrot कॅरट गाजर
13 Rabbit रॅबिट ससा
14 Leafy vegetable लिफी व्हेजीटेबल पालेभाजी
15 Fox फॉक्स कोल्हा

खालील शब्दांचा योग्य अर्थ ओळखून त्यावर क्लिक करा.

Q1.Seed -

Q2.Tiny -

Q3. Grow up-

Q4. Sprouted -

Q5. Magic -

Q6.Seed Planted -

Q7. Peas -

Q8. Figs -

Q9. Whisper -

Q10. Cabbage -

Q11. Crunchy -

Q12. Carrot -

Q13. Rabbit -

Q14. Leafy vegetable-

Q15. Fox -

Your Score:

Post a Comment

4 Comments