New

My Vocabulary Day 8

My Vocabulary

 

My Vocabulary Day 8

अ.नं. इंग्रजी शब्द उच्चार मराठी अर्थ
1 Surface सरफेस पृष्ठभाग
2 Gate गेट फाटक
3 Help हेल्प मदत
4 Living things लिव्हिंग थिंग्ज सजीव गोष्टी
5 Useful युजफुल उपयोगी
6 Foodstuff फूडस्टफ खाद्य पदार्थ
7 Respiration रेस्पिरेशन श्वसन
8 Combustion कम्बशन ज्वलन
9 Low लो कमी
10 Temperature टेम्परेचर तापमान
11 Balance बॅलन्स समतोल
12 Filter फिल्टर गाळणी
13 Harmful हार्मफूल धोकादायक
14 Fog फाॅग धुके
15 Cloud क्लाउड ढग

खालील शब्दांचा योग्य अर्थ ओळखून त्यावर क्लिक करा.

Q1.Surface -

Q2. Gate -

Q3. Help -

Q4. Living things -

Q5. Useful -

Q6. Foodstuff -

Q7. Respiration -

Q8. Combustion -

Q9. कमी -

Q10. तापमान -

Q11. समतोल -

Q12. गाळणी -

Q13. धोकादायक -

Q14. धुके -

Q15. ढग -

Your Score:

Post a Comment

6 Comments