New

MDM Calculator | शालेय पोषण आहार कॅल्क्यूलेटर

MDM Calculator | शालेय पोषण आहार कॅल्क्यूलेटर
MDM Calculator | शालेय पोषण आहार कॅल्क्यूलेटर शालेय पोषण आहार दैनंदिन कॅल्क्यूलेशन करण्यासाठी उपयुक्त सोफ्टवेअर MDM Calculator | शालेय पोषण आहार कॅल्क्यूलेटर विद्यार्थी संख्या भरा व submit बटनावर क्लिक करा.
अ.नं. तपशील इयत्ता 1 ली
ते 5 वी
इयत्ता 6 वी
ते 8 वी
1 तांदूळ
2 कडधान्य
3 मीठ
4 मसाला
5 तेल
6 हळद
7 जिरे
8 मोहरी
MDM Calculator | शालेय पोषण आहार कॅल्क्यूलेटर MDM Calculator |वापराबाबत काही अडचण असल्यास संपर्क करा. 9404695635

Post a Comment

10 Comments