New

My Vocabulary Day 6

My Vocabulary

My Vocabulary Day 6

अ.नं. इंग्रजी शब्द उच्चार मराठी अर्थ
1 Brush ब्रश कुंचला
2 Go गो जा
3 Pen पेन लेखणी
4 Comb कोम्ब कंगवा
5 Hair हेअर केस
6 Oil ऑइल तेल
7 Soap सोप साबण
8 Picture पिक्चर चित्र
9 Electricity इलेक्ट्रिसिटी वीज
10 Machine मशिन यंत्र
11 Wash वॅाश धुणे
12 Occupy ऑक्युपाय व्यापणे
13 T.V. (Television) टिव्ही (टेलेव्हिजन) दूरदर्शन
14 Take टेक् घेणे
15 Give गिव्ह् देणे

खालील शब्दांचा योग्य अर्थ ओळखून त्यावर क्लिक करा.

Q1. Brush -

Q2. Go -

Q3. Pen -

Q4. Comb -

Q5. Hair -

Q6. Oil -

Q7. Soap -

Q8. Picture -

Q9. वीज -

Q10. मशिन -

Q11. वॅाश -

Q12. ऑक्युपाय -

Q13. टिव्ही (टेलेव्हिजन) -

Q14. टेक् -

Q15. गिव्ह् -

Your Score:

Post a Comment

5 Comments