New

My Vocabulary Day 3

My Vocabulary

My Vocabulary Day 3

अ.नं. इंग्रजी शब्द उच्चार मराठी अर्थ
1 Front फ्रन्ट् पुढे
2 Behind बिहाईन्ड मागे
3 Country कंट्री देश
4 State स्टेट राज्य
5 District डिस्ट्रीक्ट जिल्हा
6 Indian इंडियन भारतीय
7 Brother ब्रदर भाऊ
8 Sister सिस्टर बहिण
9 Breakfast ब्रेकफास्ट नाष्टा
10 Food फूड अन्न
11 Fruit फ्रुट फळ
12 Money मनी पैसे
13 Egg एग् अंडे
14 Ground ग्राउंड मैदान
15 Wood वूड लाकूड

खालील शब्दांचा योग्य अर्थ ओळखून त्यावर क्लिक करा.

Q1. Sister -

Q2. Brother -

Q3. Breakfast -

Q4. Food -

Q5. fruit -

Q6. Money -
Q7. Egg -

Q8. Ground -

Q9. Wood -

Q10. पुढे -

Q11. मागे -

Q12. देश -
Q13. भारतीय -

Q14. जिल्हा -

Q15. राज्य -

Post a Comment

8 Comments