New

My Vocabulary Day 9

My Vocabulary

 

My Vocabulary Day 9

अ.नं. इंग्रजी शब्द उच्चार मराठी अर्थ
1 Large लार्ज मोठे
2 Scale स्केल प्रमाण
3 Emission इमिशन उत्सर्जन(बाहेर टाकणे)
4 Smoke स्मोक धूर
5 Different डिफरंट वेगळे, भिन्न, निरनिराळे
6 Mix मिक्स मिसळणे
7 Between बिटवीन च्यामध्ये, दरम्यान
8 Pollution पोलूशन प्रदूषण
9 Fuel फ्युल इंधन
10 Vehicle व्हेईकल वाहन
11 Incomplete इनकप्लीट अपूर्ण
12 Coal कोल कोळसा
13 Result रिझल्ट निकाल, परिणाम
14 Shell शेल कवच, आवरण
15 Layer लेअर थर

खालील शब्दांचा योग्य अर्थ ओळखून त्यावर क्लिक करा.

Q1. Large -

Q2. Scale -

Q3. Emission -

Q4. Smoke -

Q5. Different -

Q6. Mix -

Q7. Between -

Q8. Pollution -

Q9. इंधन -

Q10. वाहन -

Q11. अपूर्ण -

Q12. कोळसा -

Q13. निकाल -

Q14. कवच -

Q15. थर -

Your Score:

Post a Comment

4 Comments